KEY RESPONSIBILITIES

* Chức năng chính: 
- Triển khai các hoạt động phát triển thương hiệu 
- Quản lý sức khỏe, uy tín thương hiệu 
- Quản lý đối tác thương hiệu 
- Triển khai các hoạt động truyền thông và sự kiện của Công ty 
- Triển khai các hoạt động xã hội doanh nghiệp (CSR)
* Nhiệm vụ chủ yếu: 
1. Triển khai các hoạt động phát triển thương hiệu
- Chịu trách nhiệm đề xuất và thực hiện việc xây dựng, nâng cấp chiến lược thương hiệu và bộ nhận diện thương hiệu của công ty phù hợp với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ.
- Triển khai và giám sát bộ nhận diện thương hiệu một cách đồng bộ trên tất cả các hình ảnh nội bộ và hình ảnh bên ngoài của công ty, các tài liệu truyền thông và quảng cáo. 
- Thực hiện truyền thông nhận diện thương hiệu của công ty đến các đối tượng liên quan
2. Quản lý sức khỏe, uy tín thương hiệu
- Thiết lập mục tiêu phát triển thương hiệu công ty 
- Thiết lập bộ chỉ số đánh giá thương hiệu công ty 
- Thực hiện đánh giá thương hiệu công ty theo bộ tiêu chí đặt ra 
- Xây dựng các báo cáo đo lường sức khỏe thương hiệu định kỳ
- Triển khai các hành động để phát triển nhận diện và sức khỏe thương hiệu theo mục tiêu đặt ra 
- Tham gia các giải thưởng Thương hiệu
3. Quản lý đối tác thương hiệu
- Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn đối tác thương hiệu nhằm mục tiêu cùng phát triển thương hiệu thông qua các hoạt động với đối tác 
- Xây dựng quan hệ đối tác với các thương hiệu lựa chọn
- Thực hiện các hành động, kế hoạch hợp tác với các đối tác thương hiệu
4. Triển khai các hoạt động truyền thông và sự kiện của Công ty
- Truyền thông nội bộ
- Truyền thông đại chúng
- Các sự kiện lớn trong năm 
5. Triển khai các hoạt động xã hội doanh nghiệp (CSR)
- Chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo tuân thủ Bộ tiêu chí CSR 
- Lựa chọn và đề xuất các dự án, các hành động CSR phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty
- Thực hiện triển khai các dự án CSR theo đúng mục tiêu 
- Theo dõi và lập báo cáo các dự án CSR 
* Điều kiện làm việc:
- Làm việc tại trụ sở HSC
- Được cung cấp trang thiết bị làm việc : máy tính, điện thoại, Internet
- Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.

JOB REQUIREMENTS

* Trình độ: 
- Tối thiểu tốt nghiệp đại học ngành tài chính, tiếp thị & truyền thông, báo chí, ngoại ngữ…
* Kiến thức, kinh nghiệm:
- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành tài chính, FMCG hoặc tại các Công ty quảng cáo truyền thông, sự kiện.
- Có kiến thức cơ bản về sản phẩm đầu tư, sản phẩm tài chính
* Kỹ năng, chuyên môn: 
- Kỹ năng quản lý dự án
- Kỹ năng sáng tạo
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày
- Kỹ năng viết 
*Kỹ năng mềm:
- Kỹ năng lãnh đạo
- Làm việc theo nhóm 
- Quản lý thời gian
- Giải quyết vấn đề

Lương: Thỏa Thuận
Phòng ban: Marketing and Communication
Hạn nộp hồ sơ: 25/05 — 24/06/2022

Theo dõi

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển