HSC - Top 5 Doanh nghiệp niêm yết quản trị công ty tốt nhất

Tháng 12/2021, trong khuôn khổ giải thưởng Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2021 do Ủy Ban Chứng Khoán (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HSX), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, mã chứng khoán HCM) tiếp tục được vinh danh trong top 5 Doanh nghiệp có Quản trị công ty tốt nhất – Nhóm vốn hóa lớn. Đây là năm thứ 5 liên tiếp HSC có tên trong danh sách giải thưởng danh giá này.

 

Năm 2021, Ban tổ chức Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2021 đưa ra nhiều tiêu chuẩn cao hơn, nhằm đánh giá và khuyến khích nâng cao tính chuyên nghiệp, tính minh bạch và khả năng truyền tải thông tin của Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính và Báo cáo Phát triển bền vững với mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư đối với các công ty niêm yết. Việc đánh giá tình hình Quản trị công ty của công ty niêm yết cũng đồng thời dựa trên các nguồn thông tin đáng tin cậy được công ty công bố rộng rãi ra bên ngoài cho cơ quan quản lý và các nhà đầu tư, khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về Quản trị công ty.

Phòng Truyền Thông